Ontspanning

Ontspanning

Veel klachten en problemen hangen samen met een te hoog spanningsniveau. De oefentherapeut Cesar kan samen met u zoeken naar diverse ontspanningstechnieken en –oefeningen