Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie richt zich op (preventieve) behandelingen binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Bekkenfysiotherapie is een behandelwijze waarbij u leert het bekken en de spieren van de bekkenbodem beter te voelen en bewuster te gebruiken. De spieren van de bekkenbodem kunt u niet goed zien en daarom is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen.

De bekkenfysiotherapeut geeft informatie over de bouw en de werking van het bekken en de bekkenbodemspieren. Aan de hand van oefeningen leert de bekkenfysiotherapeut u hoe u de spieren rond het bekken en de bekkenbodem kunt herkennen, voelen en trainen.

Begeleiding en behandeling door een bekkenfysiotherapeut is vaak zinvol om u beter inzicht te geven in uw klachten en hoe u er mee kunt omgaan.

Welke klachten behandeld een bekkenfysiotherapeut?

  • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of ontlasten
  • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
  • Verzakkingen van blaas, baarmoeder en/of darmen
  • Pijnklachten in de onderbuik, rondom geslachtsorganen en/of de anus
  • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
  • Behandeling voor en na operaties in de onderbuik
  • (Preventieve) Behandelingen van bekkenpijn en lage rugklachten tijdens zwangerschap en na de bevalling
  • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan de zwangerschap

Aanmelden voor bekkenfysiotherapie

U kunt zich op twee manieren aanmelden bij de bekkenfysiotherapeut: zonder verwijzing of met verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of verloskundige. De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling alleen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering. Alleen urineverlies klachten worden vergoed uit de basisverzekering, mits er een verwijzing aanwezig is.