Chronische pijn

Chronische pijn

Als u pijn ervaart, die langdurig is, kan dit een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af, hoe ermee om te gaan.

Het “Netwerk Chronische Pijn” biedt een effectieve behandelwijze via het “Chronische Pijn Protocol”. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in uw leven.