Wat is Oefentherapie Cesar

Wat is Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een actieve therapie, die zich bezighoudt met opheffen, verminderen en voorkómen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, welke zijn ontstaan door verkeerde houdingen en bewegingen. U traint dus om anders te leren bewegen en bent zelf verantwoordelijk voor het thuis en oefenen en toepassen van het geleerde in uw eigen omgeving.