Trainingsvoorwaarden

1        Overeenkomst

Na ondertekening van het inschrijfformulier bent u een overeenkomst aangegaan met Fysio- en Oefentherapie Rhenen-Elst(U). In een telefonisch contact wordt een eerste afspraak gemaakt voor het intake gesprek.

U wordt geacht een overeenkomst aan te gaan voor minimaal 12 weken en voor een vast tijdstip.
Indien u een afspraak wilt afzeggen meldt dat bijtijds bij uw therapeut. U kan de gemiste training, in overleg met de fysiotherapeut, in de abonnementsperiode inhalen. Lessen kunnen niet na deze periode ingehaald worden.

2         Betaling

De betaling geschiedt via een nota. Er wordt eenmalig 40.00 euro betaald voor inschrijfgeld en intakegesprek.

3         Vakanties

Tijdens de zomervakantie, in de maanden juli of augustus, en tussen kerst en oud en nieuw zal er geen begeleiding aanwezig zijn. U krijgt wel de mogelijkheid om door te blijven trainen.

4         Opzegging

Indien u niet langer aan de training wenst deel te nemen, dient u vier weken voor het einde van de abonnementsperiode op te zeggen bij uw trainer.

5         Aansprakelijkheid

Fysio- en Oefentherapie Rhenen-Elst(U) en Sportschool van Doorn aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van eigendommen of persoonlijk letsel van de cursist, dat hen tijdens of in verband met de trainingen overkomt.